Idehus er en landsdekkende hus -og hytte kjede bestående av selvstendige forhandlere, som alle har god forankring i sitt lokalmiljø. Idèhuset sine forhandlere utfører de fleste byggeoppdrag og med kjedekontoret i ryggen kan de være behjelpelig i alle deler av byggeprosessen.