Mangler glass til rekkverk, ellers ferdig utvendig